główny banner
rzepak-kwiat

europejski PROGRAM HODOWLANY

  • Oceniamy plonowanie nasion, zawartość oleju i białka.
  • Badamy odporność na główne choroby rzepaku ozimego.
  • Testujemy odporność na szkodniki (pchełka rzepakowa, słodyszek rzepakowy).
  • Pracujemy nad różnorodnością odmianową.
  • Oceniamy reakcje na nawożenie azotowe.
  • Badamy także odmiany z podwyższoną zawartością kwasu erukowego.
  • Pracujemy z odmianami Clearfield.

Pracując nad kluczowymi tematami korzystamy
także z zewnętrznych ośrodków badawczych.

rzepak-kwiat

W naszym procesie hodowli wykorzystujemy systemy sterylizacji Ogura i MSL.

90% linii rodzicielskich odmian mieszańcowych pochodzi z naszej hodowli.

70 zgłoszeń rocznie w Europie.

Ponad 50 pracowników zaangażowanych w pracach hodowlano-badawczych.

4 miejsca selekcji wstępnej na terenie Polski.

40 oficjalnych punktów doświadczalnych
w Polsce.

odmiany rzepaku

RGT PEGAZZUS
KIŁOODPORNA
Pokona największą przeszkodę rgt logos rgt logos nowość download
RGT BLACKMOON Przejdź na stronę mocy rgt logos rgt logos nowość download
RGT OZZONE Kosmiczny plon rgt logos nowość download
RGT KOCAZZKIŁOODPORNA Odporność ×7 rgt logos rgt logos download
RGT BLACKMILLION Czarny koń na Twoim polu rgt logos rgt logos download
RGT GUZZI Klasyka gatunku – plon i zaolejenie rgt logos rgt logos download
RGT BANQUIZZ Ostoja stabilności nawet w trudnych warunkach rgt logos rgt logos download
RGT CADRAN Nadszedł czas na wysokie plony rgt logos rgt logos download
RGT TREZZOR Skarb na Twoim polu rgt logos rgt logos download
RGT BONANZA Plon i niezawodność rgt logos download
RGT AMAZZONITE Plonowanie i odporność rgt logos download
RGT AZURITE Jakość • Zdrowotność • Plonotwórczość rgt logos download
RGT QUIZZ Wysoka wydajność w każdych warunkach rgt logos rgt logos download
RGT CUZZCO Odmiana bogów rgt logos download
RGT JAKUZZI Uniwersalność i niezawodność rgt logos download
RGT NIZZA CL Klarowny w uprawie rgt logos download
PARADIZZE Rzepak nowej generacji rgt logos download
POBIERZ KATALOG download
główny banner
gene-Care-Logo

TuYv infekcja wirusowa - wirus żółtaczki rzepy jest bardzo rozpowszechniony na terenie całej Europy. Firma RAGT oprócz wprowadzania odporności genowej, wprowadza także w swoich odmianach poligenową (ilościową) tolerancję na występowanie tego wirusa na plantacjach rzepaku - dzięki zastosowaniu tych dwóch technik obrony przed TuYV firma RAGT SEMENCES uzyskuje odmiany ze zwiększoną wydajnością plonu połączoną ze zdrowotnością łanu.

> zobacz więcej
rzepak-banner

kontakt